ข้อมูล

 
 
 
     
 

ลิงค์

 
 

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

Counter

  • สถิติผู้เข้าชม
  • วันนี้: 43
  • สัปดาห์นี้: 1,297
  • เดือนนี้: 510
  • ปีนี้: 100,666
  • ทั้งหมด: 458,048

Syndicate content

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

                        ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ที่กำหนดจากกรอบพื้นฐานของมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ที่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดต้องยึดถือ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้เป็นข้าราชการของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง ประกอบด้วย

 จริยธรรม นำความเจริญสู่บ้านเมือง

           พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะเดินทางลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เปิดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 2016” ณ สถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ  โดยจัดกิจกรรมตามแนวทาง “ประชารัฐ” ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน

 

           คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประชุมติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและแรงงานของจังหวัด โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายพิภาพ บุญธรรม) เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพลายชุมพล

 

           นายนิรัตน์   ฐากูรบุตร  แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศบังคับใช้ โดยมีบทบัญญัติห้ามมิให้โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำจ้างลูกจ้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือจ้างคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

          ด้วยปรากฏว่าขณะนี้มีแรงงานไทยส่วนหนึ่งที่เดินทางไปทำงานกับนายจ้างซึ่งประกอบธุรกิจสปา ณ สหพันธรัฐรัสเซียได้ถูกนายจ้างเอาเปรียบในสัญญาจ้างงาน เช่น จ่ายค่าจ้างไม่ครบตามสัญญาจ้างงาน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามให้ความช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย