พิธีทอดกฐินสามัคคีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) ณ วัดร่มโพธิ์ทอง