งานประเพณีตักบาตรกลางน้ำ ประจำปี 2559 ณ วัดป่าพฤกษ์