พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญเป็นราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ แม่น้ำท่าจีนหน้าวัดชีสุขเกษม