หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช