รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๙ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙)

ไฟล์แนบขนาด
aitrmaas_4_pii_2559.pdf2.64 MB