ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560