งาน “สุพรรณบุรีน้อมอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช