การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี