ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2