ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2562-2564

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2562-2564

 

เพียงท่าน สแกนคิวอาร์โค้ด ท่านจะเป็นคนสำคัญ

ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน

ของคนสุพรรณบุรี