ข่าวเด่น

คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ภาพข่าว: 

เพียงท่าน สแกนคิวอาร์โค้ด ท่านจะเป็นคนสำคัญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานชาวสุพรรณบุรี

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี (SWOT Analysis)

 

 

ภาพข่าว: 

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561

          สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนองค์กรเครือข่าย สถานประกอบการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 ณ วัด หรือสถานที่ที่กำหนดในพื้นที่

ภาพข่าว: 
Syndicate content