Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์

0-3553-5079

อีเมล

[email protected]


สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2

ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

E-mail: [email protected]

 

TOP