Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

‘นายก’ มอบหมาย รมว.แรงงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยและผู้ประกอบการ พร้อมเจรจาขยายตลาดแรงงาน

pll_content_description

TOP