Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี

pll_content_description

TOP