Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

TOP