Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศ ข้อปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1

pll_content_description

TOP