Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี พ.ศ.2565

pll_content_description

TOP