Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี นำกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่อำเภอสามชุก

pll_content_description

TOP