Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสาวณัฐภัสสร โชคดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการหารือ การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัลจังหวัดสุพรรณบุรี

pll_content_description

TOP