Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตรวจบูรณาการการดำเนินการบริหารจัดการการทำงนของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ

pll_content_description

TOP