Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุจินต์ เย็นจิตต์รัตนวลี ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน 23 จังหวัด

pll_content_description

TOP