Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

📢ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

📢ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
TOP