Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

📣📣ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

pll_content_description

TOP