Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขนาด : 3256.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 14:36:05+07

pll_file_nameอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

ขนาด : 59.36 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 14:34:59+07

pll_file_nameพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ขนาด : 264.05 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 14:33:19+07

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๘)

ขนาด : 118.54 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 14:32:23+07

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๖)

ขนาด : 3360.52 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 14:31:10+07

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗)

ขนาด : 331.86 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 14:26:30+07

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๕)

ขนาด : 39.16 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 14:25:35+07
TOP