Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

📣📣จังหวัดสุพรรณบุรี ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 340 บาท/วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

TOP